2018-05-21, pirmadienis, 04:32.     Šiandien Šakiuose saulė teka 05:02, leidžiasi 21:26, dienos ilgumas 16:24.

Įvyko rajono savivaldybės tarybos posėdis

2017-07-31, paskelbė Nuomonės ir aktualijos
Įvyko rajono savivaldybės tarybos posėdis

2017 m. liepos 28 d. rajono savivaldybės tarybos posėdyje pritarta 36 klausimams. 

 

Perskaitytas pareiškimas, kuriuo Zanavykų frakcija pasiskelbė rajono savivaldybės tarybos mažuma (opozicija).

 

Skirtos premijos už aukštus mokymosi rezultatus 12 abiturientų, papildyta klasių komplektavimo tvarka, kurioje numatyta, kad Lukšių Vinco Grybo gimnazijos Gelgaudiškio vidurinio ugdymo skyriuje komplektuojamos vidurinio ugdymo pakopos klasės, jei mokinių skaičius klasėje ne mažesnis nei 20 mokinių. Patvirtinti Lekėčių mokyklos – daugiafunkcio centro, Lukšių Vinco Grybo gimnazijos, Griškabūdžio gimnazijos nuostatai.

 

Papildytas Šakių miesto su priemiesčiais bendrasis planas su GIS sistema, nustatyti UAB „Šakių autobusų parkas“ keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais tarifai, paliekant galioti tarifus, kurie buvo nustatyti rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 29 d. sprendimu Nr. T-244. Papildyti seniūnaičių sueigos nuostatai, papildant juos išplėstine seniūnaičių sueiga.

 

Patvirtintas Socialinio globėjo veiklos organizavimo tvarkos aprašas, kuris reglamentuoja socialinio globėjo atrankos tvarką, likusio be tėvų globos vaiko priežiūros socialinio globėjo šeimoje organizavimą, globėjų centro funkcijas, socialinio globėjo pareigas ir teises, mokėjimo už vaiko priežiūrą socialinio globėjo šeimoje dydį ir tvarką bei papildomo apmokėjimo vaikus globojančiai šeimai sąlygas. Patvirtinta Paluobių mokyklos–daugiafunkcio centro dienos socialinės globos, teikiamos 1 asmeniui per vieną mėnesį, kaina: asmenims su sunkia negalia - 469,00 Eur, senyvo amžiaus asmenims bei suaugusiems asmenims su negalia – 361,00 Eur.

 

Papildyta 2018-2024 metų plėtros strateginio plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūros komisija, pritarta projektams „Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas teritorijoje tarp V. Kudirkos ir Kęstučio gatvių Šakiuose“, „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas viešojoje įstaigoje Šakių ligoninėje“. Patvirtintas Šakių rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų (kurių steigėja yra savivaldybė) vidaus kontrolės tvarkos aprašas, kuris reglamentuoja rajono Savivaldybės viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Šakių rajono savivaldybė, vidaus kontrolės pagrindinius tikslus, vidaus kontrolės veikimą ir sistemą.

 

Patikslintas 2017 metų biudžetas, pritarta Rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitai, patvirtintas rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto vykdymo ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai. Suteikta uždarajai akcinei bendrovei „Šakių vandenys“ 430,0 tūkst. Eur garantija imant paskolą investicijų projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šakių rajone“ finansavimui. Patikslintas socialinio būsto sąrašas, išnuomoti 5 savivaldybės būstai.

 

Pritarta steigti biudžetines įstaigas – seniūnijas, sudarytas Kontrolės komitetas iš narių M.Eimutis, I.Haase, T.Skaizgirys, M.Tarnauskas. Patikslintos komisijų sudėtį bei patvirtinti Gelgaudiškio dvaro sodybos nuomos viešojo konkurso sąlygos.

 
 

Contact form

Šios dienos vardadieniai

Apklausa

Ar kada nors esate pareigūnams siūlę kyšį?