2019-05-21, antradienis, 05:34.     Šiandien Šakiuose saulė teka 05:02, leidžiasi 21:26, dienos ilgumas 16:23.

Atviras kreipimasis į Šakių rajono savivaldybės tarybos narius

2017-09-08, paskelbė Monika Bub
Atviras kreipimasis į Šakių rajono savivaldybės tarybos narius

Mes, Plokščių seniūnijos gyventojai, 2017 metų rugpjūčio 4 dieną įvykusios seniūnaičių sueigos metu, taip pat 2017 metų rugpjūčio 24 dieną įvykusio gyventojų susirinkimo metu, išreiškėme savo poziciją dėl seniūnijų pertvarkos – Plokščiams palikti seniūnijos statusą.

 

Tokią galimybę suteikia šių metų sausio 1 dieną įsigalioję Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo pakeitimai, kuriuose numatytos dvi seniūnijų valdymo formos: savivaldybės administracijos filialai arba biudžetinės įstaigos. Be to, Konstitucijos 29 straipsnyje suformuluota labai svarbi žmogaus teisė – lygiateisiškumas. Jame nurodoma, kad įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs; žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.

 

Gyventojų interesų nepaisymą mes suprantame kaip diskriminaciją, o tam tikrų rajono savivaldybės vadovų replikas apie seniūnų negebėjimą dirbti – kaip seniūnijų institucijos žeminimą ir menkinimą.

 

Ko verti savivaldybės vadovų vieši pareiškimai, kad Plokščių seniūnijos gyventojų susirinkime dalyvavo „surinkti“ žmonės, kad seniūnai nedirba, šantažu pavadintą bandymą aiškintis Plokščių seniūnijos panaikinimo priežastis ir paslaugų teikimo užtikrinimą šios teritorijos gyventojams po pertvarkos. Inkvizicijos laikai seniai baigėsi, todėl plokštiečių daugumos nuomonę kovoti už seniūnijos išlikimą reikia vertinti kaip Konstitucinę teisę apginti savo nuomonę, bet ne politikavimą.

 

Atkreiptinas dėmesys į Šakių savivaldybės tarybos 2017 metų liepos 28 dieną priimtą sprendimą steigti biudžetines įstaigas – seniūnijas. Kadangi pusė (keturiolika iš 21) tarybos narių pasisakė už biudžetinių įstaigų steigimą, nepalikdama pasirinkimo teisės kurti filialo, o kiti septyni tarybos nariai tokiam sprendimui prieštaravo arba balsuodami susilaikė, galima teigti, kad seniūnijų pertvarkai nepasiruošta – nėra vieningos tarybos narių nuomonės, tikslių ekonominių paskaičiavimų dėl pertvarkos efektyvumo, nėra motyvų ir strateginio planavimo, o duomenys apie seniūnijų veiklą, išlaidas arba būsimą ekonomiją – pateikiami klaidingi. Svarbiausia – neišklausyta gyventojų nuomonė.

 

Ko siekiama panaikinant Plokščių seniūniją? Kad Lietuvos ir kitų šalių turistų gausiai lankoma seniūnija išnyktų iš Lietuvos žemėlapio? Kad šis kraštas būtų mažiau patrauklus gyventojams, darbingo amžiaus ir jaunoms šeimoms, kurie čia randa darbą, investuotojams?

 

Gražiai tvarkomą ir prižiūrimą Plokščių seniūniją meras Edgaras Pilypaitis vadino pavyzdžiu kitiems. Tai kodėl skubama geriausius pavyzdžius sunaikinti? Seniūnija, mokykla – daugiafunkcinis centras ir bendruomenė rūpinasi ne tik aplinkos tvarkymu, įvairiausių paslaugų teikimu gyventojams, tačiau tai yra neatsiejama šio krašto gija, vienijanti gydymo, ugdymo įstaigas, verslą, o svarbiausia – auklėjanti ir tenkinanti gyventojų poreikius įvairiais gyvenimo atvejais. Šiandien neliks seniūnijos, rytoj – gydymo įstaigos, po metų kitų – mokyklos, kultūros, klebonijos... Ar tokiais metodais ir sprendimais rajono politikai artina paslaugas prie žmogaus? Plokščių seniūnijoje veikiančios trys stambiausios žemės ūkio įmonės sukusios beveik 200 darbo vietų, kurios skirtos pridėtinės vertės kūrimui rajone, tačiau norint pritraukti darbuotojus, jiems reikia užtikrinti patogias gyvenimo sąlygas, kurias lemia seniūnijos ir kitų toje teritorijoje veikiančių įstaigų egzistencija.

 

Norėdama parodyti didesnę seniūnijų pertvarkos ekonominę naudą, savivaldybės valdininkai ne visais atvejais teisingai pateikė skaičiavimus. Pavyzdžiui, žemės ūkio specialistus finansuoja Žemės ūkio ministerija, bet ne savivaldybės biudžetas, tad numatytas sutaupymas, dėl kurio pradėta seniūnijų pertvarka, nėra toks reikšmingas, kaip norima parodyti.

 

Plokščių seniūnijos, kuriai priskiriama 9670 ha teritorijos, administracijoje sukurta 9,25 etato, kurių išlaikymui realiai skiriama apie 75740 eurų per metus. Ar tai per didelė našta rajono biudžetui? Ar kas nors ryžtųsi paskaičiuoti, keleriopai pabrangtų paslaugos ir atlikti darbai, kuriuos dabar atlieka seniūnija? Akivaizdus seniūnijų taupaus darbo pavyzdys – įsigytas bokštelis, kurio paslaugas žymiai brangiau siūlė savivaldybės įsteigta UAB „Šakių komunalinis ūkis“.

 

Savivaldybės administracijos vadovų nuolat minimoje Mažonų seniūnijoje (Tauragės rajonas) sukurti net 34 etatai, o tos pačios savivaldybės mažiausioje Lauksargių seniūnijoje su 1351 gyventoju – 14,45 etato. O Šakių savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterijos skyriuje sukurta net 11 etatų, jau nekalbant apie nuolat didėjančią „rotušės“ valdininkų armiją. Jeigu ir reikia rajone reformos, tai ji turėtų prasidėti ne nuo arčiausiai gyventojų esančių seniūnijų, bet savivaldybės administracijos klerkų, kurie jau porceliuoja turtą - Plokščių prieplaukos plokštę išplukdė į Šakių tvenkinį. Gal ir žmonėms laikas išplaukti – keltis per Nemuną, o gal į kitą rajoną? Sunaikinus mažąsias seniūnijas, be jokios abejonės, bus išplėstas didžiųjų seniūnijų valdymo aparatas. Tad peršasi klausimas – ar seniūnijų pertvarka reikalinga siekiant sutaupyti, ar dėl politinių principų? Ar dviejų dešimtmečių metų darbo stažą sukaupusiems Plokščių arba kitų mažųjų seniūnijų specialistams savivaldybė sumokės tiek pat, kiek iš darbo atleidžiamam UAB „Šakių komunalinis ūkis“ darbuotojui, pasiūliusi net 13 tūkst. eurų, nors prieš tai šis žmogus papildomai savivaldybei kainavo dar 10 tūkst. eurų? Ar dėl šios „ekonomijos“ kas nors prisiėmė asmeninę atsakomybę? Ne, nes tai – mokesčių mokėtojų pinigai. Tų mokėtojų, iš kurių atimama teisė pareikšti savo nuomonę dėl seniūnijos, kurioje jie gyvena ir dirba, ateities. Minėtoje įmonėje iš 17 dirbančių žmonių tik trys tiesiogiai uždirba pinigus – teikia paslaugas gyventojams. Štai kur reikia sutelkti dėmesį peržiūrint etatų struktūrą ir vadovų atlyginimą, kuris yra kone dukart didesnis nei seniūno ir netgi didesnis nei savivaldybės administracijos direktoriaus.

 

Savivaldybės biudžetinėje įstaigoje – Kudirkos Naumiesčio kultūros centre – dirba 10 žmonių, o šios įstaigos išlaikymui per metus skiriami 84 tūkst. eurų, o Gelgaudiškio kultūros centre sukurta 10,25 etato, o įstaigos išlaikymas kainuoja 133 tūkst. eurų per metus. Ar šiose ir kitose įstaigose nereikia įvertinti taupymo galimybių, juk žmonių mažėja visur, ne tik Plokščiuose?

 

Savivaldybės taryboje dirba puikiai ūkinius reikalaus išmanantys visuomenės rinkti atstovai, kurie supranta, jog panaikinus Plokščių seniūnijos statusą, šis kraštas bus užmirštas ir apleistas, sumažės jo gyvybingumas ir patrauklumas, investicijos, svarbiausia – nukentės paslaugų teikimas gyventojams.

 

- Mes, Plokščių gyventojai, neprieštaraujame seniūnijos etatų peržiūrai ir optimizavimui, tačiau reikalaujame Plokščiams palikti seniūnijos statusą, nes tik tokiu būdu bus išsaugotas paslaugų teikimas gyventojams.

 

- Tokia seniūnijų pertvarka, kai nėra pasirinkimo teisės ir nepaisoma gyventojų nuomonės, yra neteisinga ir nedemokratiška valdymo išraiška, pažeidžianti teisėtus plokštiečių lūkesčius.

 

- Reikalaujame sprendimus dėl seniūnijų pertvarkos priimti tik po gyventojų apklausos ir įvertinus žmonių nuomonę. Gyventojų valia turi būti besąlygiškas seniūnijų pertvarkos pamatas.

 

- Atkreipiame dėmesį, kad gyventojai, kurių gyvenamoji vieta nutolusi nuo savivaldybės centro, ne visada gali nuvykti į reikiamas valstybines institucijas, juolab, kad iš kai kurių Plokščių seniūnijos kaimų maršrutiniai autobusai išvis nevažiuoja.

 

- Būtina išsaugoti Plokščių seniūnijos statusą, nes pirmiausia – tokią galimybę suteikia Vietos savivaldos įstatymas, o antra, tai yra institucija, reikalinga gyventojams.

 

- Norėtume priminti Konstitucinę nuostatą, kad valdžios įstaigos turi tarnauti žmonėms. Politiniu sprendimu kuriant tik biudžetines įstaigas – seniūnijas, apribojama piliečių teisė ginti viešąjį interesą.

 

Plokščių seniūnijos naikinimas yra ne viešasis, bet politinis interesas. Todėl prašome atšaukti arba pakeisti skubotą savivaldybės tarybos sprendimą dėl biudžetinių įstaigų – seniūnijų steigimo. O prieš priimant naują sprendimą, reikalaujame pasitarti su visuomene ir atsižvelgti į jos poreikius. Ne po pertvarkos, bet šiandien reikia įvertinti grėsmes – kas prisiims atsakomybę paaiškėjus, jog sprendimas kurti tik biudžetines įstaigas – seniūnijas buvo ne tik neekonomiškas, bet ir neteisingas?

 

Plokščių seniūnijos bendruomenės

 
 

Contact form

Šios dienos vardadieniai